Home / In de media / Eindelijk duidelijk zichtbaar door monument

Eindelijk duidelijk zichtbaar door monument

Tijdens de tweede wereldoorlog heeft op 10 en 11 november 1944 een razzia plaatsgevonden in Rotterdam en Schiedam. 52.000 Mannen van de 70.000 mannen tussen de 17 en 40 jaar zijn meegenomen en als dwangarbeider tewerkgesteld in Duitsland. Een vrij hoog percentage vergeleken met latere razzia’s in andere steden toen het verrassingseffect minder groot was. De motieven van de Duitse bezetter om de weerbare manlijke bevolking van Rotterdam af te voeren zijn niet geheel duidelijk; officieel was de reden de arbeidsinzet, maar mogelijk was het plan ook ingegeven door de angst van de bezetter om bij het naderen van de Engelse troepen in de rug te worden verrast door gewapende verzetsacties. Een gedeelte overleefde deportatie niet. Er werden diepe wonden geslagen bij alle betrokkenen. Twee kinderen van dwangarbeiders hebben daarom een stichting opgericht met als doel om voor deze gebeurtenis Rotterdam een blijvend herdenkingsmonument te geven. Op 10 november jl. was de onthulling en stichting 010Veteranen was vertegenwoordigd omdat wij vinden dat het historisch besef van deze gebeurtenis niet verloren mag gaan. Dit Razziamonument is een aanwinst voor de herkenning en erkenning van een, te lang, onderbelichte pijn in het leven van veel Rotterdammers.

Top