Home / In de media / Brothers in Arms Ukraine (BIA ’s UA).

Brothers in Arms Ukraine (BIA ’s UA).

Medio juni jl. werd één van onze bestuursleden door een functionaris van het Nederland Veteraneninstituut (NLVi) benaderd met een bijzonder verzoek c.q. vraag. Aan dat verzoek c.q. vraag ging er brief vooraf die bij het NLVi was binnen gekomen. In die brief werd er gevraagd of er Rotterdamse veteranen waren die iets konden betekenen voor een 5-tal Oekraïense gewonden militairen/veteranen.

Deze Oekraïense militairen/veteranen verblijven op een vakantiepark in de regio Rotterdam en worden behandeld aan hun verwondingen in het Erasmus MC in Rotterdam. In afwachting van hun operaties, verdere behandelingen en controle bezoeken aan het ziekenhuis zitten zij voor een groot gedeelte van hun tijd in zo ’n vakantiehuisje met weinig activiteiten.

Na contact gehad te hebben met NLVi en de brievenschrijver is er op een zondagmiddag in juli persoonlijk contact geweest met de Oekraïense militairen/veteranen op het vakantiepark. Het doel van deze middag was om te kijken of het iets was om door de stichting 010Veteranen op te pakken en ermee aan de slag te gaan. Na een warme ontvangst met een gezamenlijke maaltijd, gesprekken in het Oekraïens/Engels/Nederlands, gezellig samenzijn werd het een positieve middag. N.a.v. deze middag en de gesprekken kwam naar voren dat de stichting inderdaad wel iets voor deze mannen kan betekenen. Binnen het bestuur werd dit besproken en het werd een activiteit van onze stichting.

Door de inzet van een aantal Rotterdamse veteranen zijn er al twee hele mooie activiteiten geweest waarbij de Oekraïense militairen/veteranen aanwezig zijn geweest. Allereerst waren zij, samen met een tweetal begeleidsters aanwezig op de Rotterdamse Veteranendag op de van Ghent kazerne op 16 september jl. De Oekraïense mensen waren onder de indruk van de dag en hebben vanuit de Rotterdamse veteranenkant een warm gevoel aan over gehouden. Dankbaar gingen zij teug naar “huis”. Het vervoer was uitstekend geregeld door personeelsleden van het NLVi.

De tweede activiteit waarbij de Oekraïense heren en dames aanwezig waren, was de Veteranenontvangst tijdens de Nationale Taptoe eind september in Ahoy. Door bemiddeling van ons bestuur werden zij daarvoor uitgenodigd en werden zelfs door de Taptoe organisatie opgehaald met voertuigen van de organisatie. Ook deze middag werd heel succesvol mede door de inzet van diverse Rotterdamse veteranen. Wederom chapeau. De reacties van de heren en dames waren hartverwarmend. Zoiets hadden zij nog nooit meegemaakt.

Al met al is de stichting op een goede manier begonnen met hun activiteiten voor onze “BIA ’s UA”. Het organisatorische rond “BIA ’s UA” is door het bestuur als volgt vastgesteld. Het een en ander zal worden gecoördineerd door de volgende veteranen: Jackson Rodrigues da Cruz en Martin Faas. Naast deze twee veteranen is er een derde Rotterdamse persoon, een marinier maar nog geen veteraan, die de coördinatoren ondersteund. Zijn naam is Jeffry Timmermans en spreek de Oekraïense taal vloeiend en zal dus vaak optreden als tolk.  Zij hebben contact met de begeleidsters van de militairen/veteranen. Via deze dames ontvangen zij eventuele verzoeken. Binnen een WhatsApp-groep (BIA ’s UA) van Rotterdamse veteranen zal dan aan deze vrijwilligers gevraagd worden wie tijd, zin en vervoer heeft om het verzoek te voldoen. Daarnaast zullen er vanuit beide coördinatoren en de vrijwilligers ook diverse activiteiten worden opgestart. Dusdanig dat er voor de Oekraïense militairen/veteranen de komende maanden diverse dingen worden geregeld.  

Top