Home / Verzoek om Financiële bijdrage

Verzoek om Financiële bijdrage

Wij zijn stichting 010Veteranen, een non-profitorganisatie die zich inzet voor het welzijn van veteranen en de mensen in hun omgeving. Wij vinden dat er met trots en dankbaarheid gekeken kan worden naar de mannen en vrouwen die hebben gediend en die vaak persoonlijke offers hebben gebracht om ervoor te zorgen dat wij kunnen genieten van de vrijheden die we vandaag de dag kennen.

Ons doel is het oprichten van een Veteranenontmoetingscentrum (VOC): een veilige haven waar veteranen van alle leeftijden en diensttakken elkaar kunnen ontmoeten en sociale banden kunnen versterken.

We erkennen ook het belang van het betrekken van de partners van de veteranen in dit proces. Het onderling ontmoeten van partners vormt een essentieel onderdeel van onze missie.

Door gezamenlijke ervaringen te delen, dragen we bij aan het welzijn van zowel veteranen als hun partners, waardoor een sterkere gemeenschap ontstaat.

We geloven dat het creëren van zo’n ontmoetingsplek niet alleen de individuele veteraan en de partner ten goede zal komen, maar dat deze ook een positieve impact zal hebben op de Rotterdamse gemeenschap als geheel.

Want het VOC kan ook als uitvalbasis dienen: voor tentoonstellingen en lezingen, als vergadermogelijkheid voor organisaties die veteranen vertegenwoordigen en als contactorgaan met maatschappelijke instanties. Maar ook voor het organiseren van activiteiten ter ontspanning van de veteraan, al dan niet met familie. Een brug naar de geïnteresseerde “buitenwacht” wordt gelegd door hen te betrekken bij sommige activiteiten en door voorlichting te geven over veteranen en hun missies. We hebben ook ervaring met het geven van presentaties voor bedrijfsleven (management) en maatschappelijke instanties.

We zijn onlangs in Rotterdam opnieuw gestart met het organiseren van veteranenavonden. Avonden die druk worden bezocht door veteranen en hun partners en, in enkele gevallen, ook hun kinderen.

Om dit belangrijke project te realiseren, zijn we op zoek naar partners die begrijpen dat de steun aan onze veteranen een verantwoordelijkheid is die we gezamenlijk dragen. We vragen u dan ook om een financiële bijdrage om bijv. de kosten van het organiseren van veteranen ontmoetingsmomenten mogelijk te maken.

Elke bijdrage, groot of klein, wordt gewaardeerd. Indien u er prijs op stelt kunnen we uw naam als sponsor of donateur op onze website bekend maken, vraag naar de voorwaarden.

We staan klaar om u meer informatie te verstrekken over ons initiatief en om vragen te beantwoorden. Samen kunnen we een blijvend verschil maken voor degenen die zoveel voor ons hebben betekend!

U kunt uw financiële bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer NL94INGB0103034056 t.n.v. Stichting 010 Veteranen, onder vermelding van ‘donatie’. Voor vragen kunt u terecht op onderstaand e-mailadres. info@stichting010veteranen.nl

Top