Home / Wat wil 010Veteranen

Wat wil 010Veteranen

Verantwoording oprichting stichting 010Veteranen.

De oprichting van de stichting is voortgekomen vanuit de behoefte van een aantal Rotterdamse veteranen om met elkaar in contact komen. Zij zoeken herkenning door het met elkaar uitwisselen en ophalen van herinneringen. Herinneringen die zowel prettig, als zwaar en moeilijk kunnen zijn. Maar in ieder geval van belang om te delen.

Veteranen zijn nog vaak op zoek naar het gevoel van kameraadschap, het gevoel dat zij ervaren hebben tijdens hun missie(s).

Daarnaast is er ook de wens om naar de samenleving toe te laten zien wie ze zijn, wat ze gedaan hebben en (weer) dienstbaar te zijn, en daardoor erkenning te vinden.

Om dit mogelijk te maken is het kunnen beschikken over een VOC (Veteranenontmoetingscentrum) van groot belang.

Waarom is het zo goed dat veteranen met elkaar in contact komen?

 • Allereerst kan het contact met andere veteranen bijdragen aan het verwerken van eventuele trauma’s. Veteranen zijn mensen die hun land hebben gediend en vaak heftige ervaringen hebben opgedaan. In contact komen met andere veteranen kan helpen bij het verwerken hiervan en kan daardoor hun geestelijke gezondheid verbeteren. Door hun ervaringen en verhalen te delen, kunnen veteranen inzicht krijgen in hoe ze bepaalde situaties hebben aangepakt en hoe ze deze hebben verwerkt. Hierdoor kunnen ze nieuwe coping-strategieën leren en hun vermogen om stress te verwerken verbeteren.
 • Daar komt bij dat veel veteranen na hun diensttijd moeite hebben zich aan te passen aan het civiele leven. Bij de één is dit van korte duur, bij anderen duurt dit een leven lang. Hierdoor kunnen ze zich alleen, onbegrepen en geïsoleerd voelen. Door met andere veteranen in contact te komen, kunnen ze steun en begrip vinden bij mensen die vergelijkbare ervaringen hebben meegemaakt. Dit kan helpen bij het verwerken van de emoties en het verbeteren van het mentale welzijn (we lezen in publicaties van o.a. het Nederland Veteraneninstituut dat de eenzaamheid onder veteranen toeneemt).
 • Door de veteranen deze mogelijkheden te bieden kun je vaak ook het zo belangrijke thuisfront bereiken en waar mogelijk te voor te lichten of te steunen.
 • Men moet echter niet alleen stil staan bij de negatieve gevolgen van uitzending: de ervaringen kunnen ook in positieve zin van belang zijn voor veteranen en moeten daarom gedeeld kunnen worden. Want veteranen zijn vaak zeer gedreven en betrokken mensen die waardevolle bijdragen kunnen leveren aan de samenleving. Door hen de kans te geven om elkaar te ontmoeten en samen te werken, kunnen ze elkaar steunen en nieuwe sociale banden opbouwen, zowel tussen veteranen onderling als tussen veteranen en de maatschappij.

Waarom is het kunnen beschikken over een VOC (veteranen ontmoetingscentrum) daarbij van zulk groot belang?

 • Een VOC kan dus dienen als een plaats om elkaar te ontmoeten, elkaar te ondersteunen en om activiteiten te organiseren die gericht zijn op herstel en verbetering van hun geestelijke gezondheid. Het kan ook dienen als een centrum voor informatie en hulpverlening voor veteranen en hun families, waardoor ze toegang hebben tot de hulp die ze nodig hebben.
 • Het zorgt voor een stabiele en veilige omgeving waarin veteranen, en mensen uit hun omgeving elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen kunnen uitwisselen. Het bezit van een eigen onderkomen geeft veteranen het gevoel van een eigen plek en de zekerheid dat ze altijd een plek hebben waar ze terecht kunnen.
 • Het onderkomen kan ook een prima uitvalsbasis zijn voor het ondernemen van activiteiten waarbij de veteranen zich kunnen presenteren aan de samenleving en die verbinding bieden met de maatschappij.
 • Want: veteranen kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Veel veteranen hebben unieke vaardigheden en ervaringen opgedaan tijdens hun dienst, die ze kunnen delen en overdragen aan jongere generaties. Deze kennis en ervaring kan waardevol zijn voor de samenleving. 

Activiteiten die onder de vlag van de stichting 010Veteranen kunnen vallen zijn bijvoorbeeld:

 • Inloop momenten voor veteranen en hun partners, kinderen organiseren. Soms voor alle groepen samen, soms apart
 • Tentoonstellingen
 • Lezingen
 • Vergaderruimte beschikbaar stellen voor bijv. BNMO
 • Het ontdekken van behoeftes van veteranen en hun omgeving en daarop anticiperen
 • Contactorgaan zijn met maatschappelijke instanties betreffende veteranenzaken
 • Veteranen inzetten bij: kransleggingen, herdenkingen, voorlichting (veteraan voor de klas) Taptoe, VEVA etc.
 • Het organiseren van activiteiten ter ontspanning voor veteranen, al dan niet met hun families: wandelen, tuinieren, sporten, creatieve onderdelen
 • Tegelijkertijd ook de brug leggen naar de geïnteresseerde “buitenwacht” door hen te betrekken bij sommige activiteiten en voorlichting te geven over veteranen en hun missies.
Top