Home / In de media / Ajax: een tragedie over geweld en oorlogstrauma

Ajax: een tragedie over geweld en oorlogstrauma

In samenwerking met Theater of War was er afgelopen zondag 27 november jl. een theatrale lezing van Sophocles’ “Ajax en Philoctetes”. Deze opvoering vond plaats in De Balie in Amsterdam. Een tragedie over een van de grootste krijgers uit het oude Griekenland, Ajax de Grote, die op een nacht waanzinnig wordt, grote schade aanricht en vervolgens wordt getroffen door verdriet en schaamte, terwijl zijn vrouw Tecmessa hopeloos probeert hem te helpen.
2500 Jaar geleden vond in Athene al de eerste uitvoering plaats van “Ajax”. Het stuk werd gespeeld door militairen voor een publiek bestaande uit burgers en militairen. De tragedie, waarin onderwerpen als verlies, woede, schaamte en dood aan bod komen, fungeerde destijds als een vorm van collectieve traumaverwerking en rituele re-integratie in de samenleving. Het stuk hielp militairen, veteranen en hun omgeving inzicht krijgen in de jarenlange oorlogssituatie waarin ze verkeerden en gaf woorden aan de zichtbare en onzichtbare wonden die ontstaan door oorlog.
Een van de gastsprekers op deze middag was een van onze bestuursleden, sergeant-majoor b.d. Martin Faas. Hij, en de andere sprekers: veteraan Eugène Sandel, luitenant-kolonel Mostafa Hilali, en luitenant-kolonel Audrey Prins maakten na afloop van de theatrale lezing een koppeling tussen de lezing en de hedendaagse uitzending van militairen naar oorlogsgebieden en de omstandigheden van de veteraan maar ook het thuisfront. O.a. acteurs Mark Rietman, Malou Gorter, Lykele Muus en Sam Ghilane lazen stukken voor uit deze tragedie.

Top